หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ๋ดออกมา
อักษรล้านนา
ผ฿ดฯออฯกมา
เทียบอักษรไทย
[ผดออกมา]
ความหมาย

ก.โผล่ออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋ดออกมา (ผ฿ดฯออฯกมา)