หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ๋ดจ๋ด
อักษรล้านนา
ผ฿ดฯจ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผดจด]
ความหมาย

ก.ผุด,โผล่,ถลัน,พรวดพราด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋ดจ๋ด (ผ฿ดฯจ฿ดฯ)