หน้าหลัก
ผ๋ดจ๋ด
ผ฿ดฯจ฿ดฯ
[ผดจด]

ก.ผุด,โผล่,ถลัน,พรวดพราด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋ดจ๋ด (ผ฿ดฯจ฿ดฯ)