หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ๋ด
อักษรล้านนา
ผ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผด]
ความหมาย

ก.ผุด,โผล่,ทะลุ,ถึง,กระทั่ง,งอก: ผ๋ดออกถนน-ทะลุออกถนน,แย้ผ๋ดออกฮู-แย้โผล่ออกจากรู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋ด (ผ฿ดฯ)