หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ๋กกอย
อักษรล้านนา
ผ฿กฯคอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผกคอย]
ความหมาย

ก.แอบดู,ซุ่มดู; ผ๋กผ่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋กกอย (ผ฿กฯคอฯยฯ)