หน้าหลัก
ผ้ำ
ผ้ำ
ผ้ำ
[ผ้ำ]

น.โรคชนิดหนึ่งลักษณะเป็นตุ่มบวมพองคล้ายฝี แต่มีขนาดเล็กกว่า

ผ้ำ
ผ้ำ
ผ้ำ
[ผ้ำ]

น.ฝีชนิดหนึ่งขึ้นตามนิ้วมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ำ (ผ้ำ)