หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าแฮ
อักษรล้านนา
ผ้าแร
เทียบอักษรไทย
[ผ้าแร]
ความหมาย

น.ผ้าไหม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าแฮ (ผ้าแร)