หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าฮำ
อักษรล้านนา
ผ้าฮำ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าฮำ]
ความหมาย

น.ผ้าที่เป็นม้วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าฮำ (ผ้าฮำ)