หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าอ้อม
อักษรล้านนา
ผ้าอ้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ผ้าอ้อม]
ความหมาย

น.ผ้าผืนเล็กสำหรับ เช็ด นุ่ง ห่ม ปู เป็นต้น ใช้แก่เด็กอ่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าอ้อม (ผ้าอ้อฯม)