หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าหลองเหื่อ
อักษรล้านนา
ผ้าหลฯอฯงเหิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าหลองเหื่อ]
ความหมาย

น.ผ้าอังสะ - ผ้าห่มเฉลียงบ่าของพระภิกษุสามเณร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าหลองเหื่อ (ผ้าหลฯอฯงเหิ่อฯอ)