หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าหยั๋ดน้ำ
อักษรล้านนา
ผ้าอยฯดฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าอฺยัดน้ำ]
ความหมาย

น.ผ้าที่ปั้นหรือบิดน้ำออก หรือใช้เครื่องปั่นจนสะเด็ดน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าหยั๋ดน้ำ (ผ้าอยฯดฯนาฯ)