หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าหม้าน
อักษรล้านนา
ผ้าห้มฯา
เทียบอักษรไทย
[ผ้าหม้าน]
ความหมาย

น.ผ้าม่าน; ผ้ากั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าหม้าน (ผ้าห้มฯา)