หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าหม้อห้อม
อักษรล้านนา
ผ้าหํมฯอฯห้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ผ้าหม้อห้อม]
ความหมาย

น.ผ้าหม้อห้อม - เป็นผ้าพื้นเมืองที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่รังสรรค์โดยการเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติ (ใบห้อม) มาย้อมผ้าฝ้ายสีขาวธรรมดา ให้กลายเป็นผ้าสีน้ำเงินเข้ม สวยงามแบบธรรมชาติ มีเอกลักษณ์ น่าสวมใส่ เนื้อผ้ามีน้ำหนักเบา รักษาง่าย ไม่เปื้อนง่าย ราคาไม่แพง ใช้ได้ในหลายโอกาส และเป็นผ้าที่ีควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าหม้อห้อม (ผ้าหํมฯอฯห้อฯม)