หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าสี่แจ่ง
อักษรล้านนา
ผ้าสี่แจ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าสี่แจ่ง]
ความหมาย

น.ผ้าเช็ดหน้า - ผ้าผืนเล็กรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สำหรับพกพาเพื่อซับเหงื่อที่หน้า เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าสี่แจ่ง (ผ้าสี่แจ่งฯ)