หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าสิ้น
อักษรล้านนา
ผ้าสิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าสิ้น]
ความหมาย

น.ผ้าซิ่น; ดู...สิ้น

ออกเสียงล้านนา
สิ้น
อักษรล้านนา
สิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[สิ้น]
ความหมาย

น๑.ซิ่น - ผ้าถุง,ผ้านุ่งของสตรี น๒.ผ้าที่เอาไปพันที่โคนต้นไม้ที่โตแล้วแต่ยังไม่มีผล เชื่อว่าจะช่วยให้ออกผลได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าสิ้น (ผ้าสิ้นฯ)