หน้าหลัก
ผ้าสิ้น
ผ้าสิ้นฯ
[ผ้าสิ้น]

น.ผ้าซิ่น; ดู...สิ้น

สิ้น
สิ้นฯ
[สิ้น]

น๑.ซิ่น - ผ้าถุง,ผ้านุ่งของสตรี น๒.ผ้าที่เอาไปพันที่โคนต้นไม้ที่โตแล้วแต่ยังไม่มีผล เชื่อว่าจะช่วยให้ออกผลได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าสิ้น (ผ้าสิ้นฯ)