หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าสะลี
อักษรล้านนา
ผ้าสลี
เทียบอักษรไทย
[ผ้าสะลี]
ความหมาย

น.ผ้าปูที่นอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าสะลี (ผ้าสลี)