หน้าหลัก
ผ้าสะบง
ผ้าสะบง
ผ้าสบ฿งฯ
[ผ้าสบง]

น.ผ้านุ่งของพระภิกษุสามเณร ดู...ผ้าไก

ผ้าไก
ผ้าไค
[ผ้าไค]

น.ผ้าไตร - ผ้าสามผืน ที่พระวินัยอนุญาตให้ภิกษุมีไว้ใช้ประจำตัว คือ ๑.สังฆาฏิ ผ้าทาบ เรียกสามัญว่า ผ้าพาดไหล่,ผ้าพาดบ่า ๒.อุตราสงค์ ผ้าห่ม เรียกสามัญว่า ผ้าจีวร ๓.อันตร--วาสก ผ้านุ่ง เรียกสามัญว่า ผ้าสบง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าสะบง (ผ้าสบ฿งฯ)