หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าลวม
อักษรล้านนา
ผ้าลวฯม
เทียบอักษรไทย
[ผ้าลวม]
ความหมาย

น.ผ้านวม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าลวม (ผ้าลวฯม)