หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าย่อย
อักษรล้านนา
ผ้าย่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าย่อย]
ความหมาย

น.เศษผ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าย่อย (ผ้าย่อฯยฯ)