หน้าหลัก
ผ้ายเต๊า
ผ้ายเต๊า
ผ้ายฯเทั้าฯ
[ผ้ายเท้า]

ก.เดินทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ายเต๊า (ผ้ายฯเทั้าฯ)