หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้ายาง
อักษรล้านนา
ผ้าอยฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าอฺยฺาง]
ความหมาย

น.แผ่นยางหรือแผ่นพลาสติก สำหรับใช้กันแดด กันฝน ปูพื้น เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ายาง (ผ้าอยฯางฯ)