หน้าหลัก
ผ้ายันต์
ผ้ายัน์ตฯ
[ผ้ายันต์]

น.ผ้าลงยันต์,ผ้าประเจียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ายันต์ (ผ้ายัน์ตฯ)