หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้ายันต์
อักษรล้านนา
ผ้ายัน์ตฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้ายันต์]
ความหมาย

น.ผ้าลงยันต์ - ผืนผ้าที่จารึก คาถา อักษรโบราณ เช่นอักษรล้านนา (ตั๋วเมือง) เพราะถือว่าเป็นอักษรที่มีความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกิดจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ ของผู้คนแห่งอาณาจักรสุวรรณภูมิ ที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนับพันปี ถือว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทหนึ่ง ในกลุ่มของเครื่องลางของขลังไทย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ายันต์ (ผ้ายัน์ตฯ)