หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าป๊ก
อักษรล้านนา
ผ้าพ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าพก]
ความหมาย

น.ผ้าสี่เหลี่ยมผืนใหญ่ สำหรับห่อเสื้อผ้า ของใช้ในการเดินทาง เพื่อสะดวกในการสะพายหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าป๊ก (ผ้าพ฿กฯ)