หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าป้าด
อักษรล้านนา
ผ้าพาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าพาด]
ความหมาย

น.ผ้าสังฆาฏิ; ผ้าป้าดบ่า ก็ว่า; ดู...ผ้าลังก๋า

ออกเสียงล้านนา
ผ้าลังก๋า
อักษรล้านนา
ผ้าลังกฯา,ผ้าลํฯกา
เทียบอักษรไทย
[ผ้าลังกา]
ความหมาย

น.ผ้าจีวร - ผ้าห่มของพระภิกษุ เป็นหนึ่งในไตรจีวร ดู...ผ้าไก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าป้าด (ผ้าพาดฯ)