หน้าหลัก
ผ้าป้าด
ผ้าพาดฯ
[ผ้าพาด]

น.ผ้าสังฆาฏิ; ผ้าป้าดบ่า ก็ว่า; ดู...ผ้าลังก๋า

ผ้าลังก๋า
ผ้าลังกฯา,ผ้าลํฯกา
[ผ้าลังกา]

น.ผ้าจีวร - ผ้าห่มของพระภิกษุ เป็นหนึ่งในไตรจีวร ดู...ผ้าไก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าป้าด (ผ้าพาดฯ)