หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าต๋าโก้ง
อักษรล้านนา
ผ้าตาโก้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าตาโก้ง]
ความหมาย

น.ผ้าลายตาตะราง; ผ้าต๋าแสง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าต๋าโก้ง (ผ้าตาโก้฿งฯ)