หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าต้อย
อักษรล้านนา
ผ้าต้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าต้อย]
ความหมาย

น.ผ้านุ่งโจงกระเบน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าต้อย (ผ้าต้อฯยฯ)