หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าต่อง
อักษรล้านนา
ผ้าต่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ผ้าต่อง]
ความหมาย

น.ผ้าขาวม้า - ผ้าฝ้ายทอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มักทอลายเป็นตาหมากรุก ใช้นุ่ง ผลัดอาบน้ำ โพกหัว หรือห่ม เป็นต้น; ผ้าขะม้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าต่อง (ผ้าต่อฯง)