หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าขะม้า
อักษรล้านนา
ผ้าขม้า
เทียบอักษรไทย
[ผ้าขะม้า]
ความหมาย

ดู...ผ้าขาวม้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าขะม้า (ผ้าขม้า)