หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าก๊อบ
อักษรล้านนา
ผ้าคัอฯปฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าค็อบ]
ความหมาย

น.ผ้ารองนั่ง,เบาะรองนั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าก๊อบ (ผ้าคัอฯปฯฯ)