หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้ากั๋นฐิน
อักษรล้านนา
ผ้ากัฐิ
เทียบอักษรไทย
[ผ้ากันฐิน]
ความหมาย

ดู...ผ้ากฐิน

ออกเสียงล้านนา
ผ้ากฐิน
อักษรล้านนา
ผ้ากฐิน
เทียบอักษรไทย
[ผ้ากฐิน]
ความหมาย

น.ผ้ากฐิน - ชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือน สามารถรับมานุ่งห่มได้ การถวายผ้ากฐินจัดเป็นสังฆทานที่ทำได้หลังจากวันออกพรรษามีระยะเวลา ๑ เดือน คือนับแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ (ล้านนาเรียก เดือนเกี๋ยง) ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (เดือนยี่) เท่านั้น จึงทำให้ประเพณีทอดกฐินเป็นบุญประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน; ผ้ากั๋นถิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ากั๋นฐิน (ผ้ากัฐิ)