หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้ากั้ง
อักษรล้านนา
ผ้ากั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้ากั้ง]
ความหมาย

น.ผ้าม่าน; ผ้าหม้าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ากั้ง (ผ้ากั้งฯ)