หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้ากะลอมว๊อก
อักษรล้านนา
ผ้ากลอฯมวัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ผ้ากะลอมว๊อก]
ความหมาย

ดู...ผ้ากะลอม

ออกเสียงล้านนา
ผ้ากะลอม
อักษรล้านนา
ผ้ากลอฯม
เทียบอักษรไทย
[ผ้ากะลอม]
ความหมาย

น.ผ้ากะลอม - ผ้าโพกหัวผูกชายไว้ใต้คาง ใช้กันแดดเวลาเดินทาง หรือทำไร่ทำนา; ผ้ากะลอมว๊อก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ากะลอมว๊อก (ผ้ากลอฯมวัอฯก)