หน้าหลัก
ผ้ากะลอม
ผ้ากลอฯม
[ผ้ากะลอม]

น.ผ้ากะลอม - ผ้าโพกหัวผูกชายไว้ใต้คาง ใช้กันแดดเวลาเดินทาง หรือทำไร่ทำนา; ผ้ากะลอมว๊อก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ากะลอม (ผ้ากลอฯม)