หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้า
อักษรล้านนา
ผ้า
เทียบอักษรไทย
[ผ้า]
ความหมาย

น.ผ้า - สิ่งที่ทำด้วย ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ พลาสติก เป็นต้น ด้วยการทอหรืออัดให้เป็นแผ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้า (ผ้า)