หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้อย
อักษรล้านนา
ผ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้อย]
ความหมาย

ว.ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ครบถ้วน มักใช้ร่วมกับ เผี้ยน เป็น ผ้อยเผี้ยน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้อย (ผ้อฯยฯ)