หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่าจิ๋กผ่าจ๋อก
อักษรล้านนา
ผ่าจิกฯผ่าจัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ผ่าจิกผ่าจ็อก]
ความหมาย

ก.สับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ; ผ่าย่อยผ่ายำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าจิ๋กผ่าจ๋อก (ผ่าจิกฯผ่าจัอฯก)