หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่าง
อักษรล้านนา
ผ่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่าง]
ความหมาย

น.เครื่องดนตรีประเภทตี คล้ายฆ้อง มีขอบฉัตร และมีรูสำหรับร้อยสายเหมือน ฆ้อง แต่ไม่มีโหนก ไม้ตีทำด้วยไม้ไผ่เหลาให้แบนแล้วหุ้มผ้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เสียงนุ่มนวลขึ้น; ปาง,ปาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าง (ผ่างฯ)