หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่อสีหนุ่ม
อักษรล้านนา
ผํอฯสีหุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ผ่อสีหนุ่ม]
ความหมาย

ว.ดูอ่อนกว่าอายุ,ท่าทางยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อสีหนุ่ม (ผํอฯสีหุ่ม)