หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อย
อักษรล้านนา
ผ่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อย]
ความหมาย

ว.เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย เช่น กิ่งไม้เปราะ,มะเขือเปราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อย (ผ่อฯยฯ)