หน้าหลัก
ผ่อม็อกๆ
ผํอฯมัอฯกๆ
[ผ่อม็อกๆ]

ว.มองตามอย่างไม่ลดละสายตา; ผ่อมาบๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อม็อกๆ (ผํอฯมัอฯกๆ)