หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่อบ่ไคว่
อักษรล้านนา
ผํอฯบํไฅ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อบ่ไฅว่]
ความหมาย

ก.มองไม่ทั่ว,ดูไม่ทั่ว ว.ทนดูต่อไปไม่ได้,หมดความอดทน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อบ่ไคว่ (ผํอฯบํไฅ่วฯ)