หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อนส่ง
อักษรล้านนา
ผ่อฯรส่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อนส่ง]
ความหมาย

ว.ผ่อนชำระ - จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าเป็นงวดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อนส่ง (ผ่อฯรส่฿งฯ)