หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อตางยาว
อักษรล้านนา
ผํอฯทาฯงฯยาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อทางยาว]
ความหมาย

สำ.คิดให้รอบคอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อตางยาว (ผํอฯทาฯงฯยาวฯ)