หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่ง
อักษรล้านนา
ผ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่ง]
ความหมาย

ว.พรุน,ทะลุเป็นรูไปทั่ว,ปรุ; โผ่ง ก็ว่า เช่น เป๋นฮูผ่ง - เป็นรูไปทั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่ง (ผ฿งฯ)