หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผูก
อักษรล้านนา
ผูก
เทียบอักษรไทย
[ผูก]
ความหมาย

ล.คำที่ใช้เรียกคัมภีร์ใบลานหลายๆใบที่เป็นชุด หรือตอนเดียวที่มี สายสยอง ร้อยรวมกันไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผูก (ผูก)