หน้าหลัก
ผุ่ย
ผุ่
[ผุ่ย]

ดู...ถุ่ย

ถุ่ย
ถุ่
[ถุ่ย]

ก.เกลี่ย - กระจายให้เสมอกัน มักใช้กับการเตรียมดินหรือเกลี่ยดินให้เสมอกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผุ่ย (ผุ่)