หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผืนแผ่นดิน
อักษรล้านนา
ผืนฯแผ่นฯดิ
เทียบอักษรไทย
[ผืนแผ่นดิน]
ความหมาย

น.แผ่นดิน;ผืนแผ่นหล้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผืนแผ่นดิน (ผืนฯแผ่นฯดิ)