หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผืน
อักษรล้านนา
ผืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผืน]
ความหมาย

น.เรียกสิ่งแบนๆบางชนิด เช่นผืนสาด - เสื่อ,ผืนดิน - พื้นแผ่นดิน ล.ลักษณะ นามของสิ่งของบางชนิด เช่นผ้าต่องห้าผืน - ผ้าขาวม้าห้าผืน,เตี่ยวสี่ผืน - กางเกงสี่ตัว, สาด ๑๐ ผืน - เสื่อ ๑๐ ผืน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผืน (ผืนฯ)