หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผืด
อักษรล้านนา
ผืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผืด]
ความหมาย

ว.พรืด - ดารดาษ,ดาษไป,มีจำนวนหรือปริมาณมาก เช่น คนแอ่วงานเต๋มผืด - คนเที่ยวงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลย,มดต๋อมเข้าหนมดำผืด - มดตอมขนม เต็มพรืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผืด (ผืดฯ)