หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผึ๋
อักษรล้านนา
ผึ
เทียบอักษรไทย
[ผึ]
ความหมาย

ก.เหวี่ยง,โปรย,โยนให้แผ่ออกไป อย่าง สาดน้ำสงกรานต์ หรือโปรยข้าวเลี้ยงไก่ เป็นต้น หึ๋ ก็ว่า; ถ้าใช้ปริมาณน้อยอย่างประพรมน้ำพุทธมนต์ เรียก แผ๘+ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผึ๋ (ผึ)