หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีโพง
อักษรล้านนา
ผีโพ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีโพง]
ความหมาย

น.กระหัง - ผีที่สิงอยู่ในตัวผู้ชาย ว่ากันว่าปกติเป็นคนธรรมดา ชอบกินของคาว เวลาออกจับกบเขียดตามทุ่งนาตอนฝนตกปรอยๆ เพื่อดูดกินคาว จะมีดวงไฟแสงสีส้มออกทางรูจมูก, คู่กับ ผีสือ - กระสือ ซึ่งเป็นผีผู้หญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีโพง (ผีโพ฿งฯ)